”Kalotyp”, eller ”talbotyp” var en framkallningsprocess, utvecklad från Henry Fox Talbots tidigare bildframkallningsprocess genom att han använde ett annat silversalt (silverjodid istället för silverklorid) och ett framkallningsmedel (gallinsyra och silvernitrat) för att få fram en osynligt lätt ”latent” bild påLäs mer …

En framkallningsmetod som uppfanns av William Fox Talbot på 1830-talet, grunden var vanligt bordssalt. Bilderna får rödbruna till brunvioletta toner med matt yta. Saltpapperskopior kallas ibland för kalotypier, kalotypi är egentligen en senare utveckling av William H. Fox Talbot’s framkallningsprocess.Läs mer …

William Henry Fox Talbot (1800–1877) är en nyckelfigur i fotografins historia: var en av de första uppfinnarna av olika fotografiska processer och etablerade fotografiets grundprincip som en negativ / positiv process. Talbot valdes till Royal Society 1831 för sitt arbeteLäs mer …

OBS! Sidan kommer att uppdateras efter hand! Det är oklart när fotografins historia började, det beror dels lite på vad en menar med det, dels ligger det lite i sakens natur att dokumentation och bildbevis förstörs med tiden. Två grundläggandeLäs mer …