Utställningar:

2020
Hasselfors Naturfoto- och filmfestival

Bakstugan, Tived

2021
Bakstugan, Tived

2022
Bakstugan, Tived

Meriter:

Mittuniversitetet:
2020
Fotografi GR (A), Fotohistoria, 7,5 hp
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition, 7,5 hp
2021
Photography BA (A), Introduction to Photography and Research, 7,5 hp
Photography BA (A), Photographic Research Project, 7,5 hp

Karlstads Universitet:
2022
Fotografins filosofi I: Introduktion 7,5 hp

Aktuella och pågående projekt:

Tivedens skogar
Alternativa fotografiska metoder
Rephotography/Nyfotografering av byggnader och platser