William Henry Fox Talbot (1800–1877) är en nyckelfigur i fotografins historia: var en av de första uppfinnarna av olika fotografiska processer och etablerade fotografiets grundprincip som en negativ / positiv process. Talbot valdes till Royal Society 1831 för sitt arbeteLäs mer …

OBS! Sidan kommer att uppdateras efter hand! Det är oklart när fotografins historia började, det beror dels lite på vad en menar med det, dels ligger det lite i sakens natur att dokumentation och bildbevis förstörs med tiden. Två grundläggandeLäs mer …