En film om Elsa Dorfman (född 26 april 1937) är en amerikansk porträttfotograf som arbetar i Cambridge, Massachusetts, USA. Hon är känd för att hon använder en Polaroid-kamera i storformat. Det är ett fint och lägmält porträtt om hennes liv och arbete. Eftersom hon har lång erfarenhet är det också en historisk skildring om fotografi från det att hon började med svartvitt fotografi till i dag. Bland annat använde hon sig av Polaroids 20 x 24 storbildsformat. Det fanns bara fem exemplar av kameran och hon hade tillgång till en som hon hyrde för sina porträtt. Några av de kända personer Elsa fotograferat är: AllenLäs mer ->

”Kalotyp”, eller ”talbotyp” var en framkallningsprocess, utvecklad från Henry Fox Talbots tidigare bildframkallningsprocess genom att han använde ett annat silversalt (silverjodid istället för silverklorid) och ett framkallningsmedel (gallinsyra och silvernitrat) för att få fram en osynligt lätt ”latent” bild på det exponerade papperet. Detta minskade exponeringstiden i kameran till bara en minut eller två för motiv i starkt solljus. Den genomskinliga negativa kalotypen gjorde det möjligt att producera så många positiva tryck som önskades genom enkelt kontakttryck, medan daguerreotypen var ett ogenomskinligt direkt positiv som bara kunde upprepas genom att kopieras med en kamera. Å andra sidan var kalotypen, trots att negativen vaxades för attLäs mer ->

En framkallningsmetod som uppfanns av William Fox Talbot på 1830-talet, grunden var vanligt bordssalt. Bilderna får rödbruna till brunvioletta toner med matt yta. Saltpapperskopior kallas ibland för kalotypier, kalotypi är egentligen en senare utveckling av William H. Fox Talbot’s framkallningsprocess. Metoden gick ut på att ett papper preparerades med saltlösning gjort på vanligt bordssalt. Sedan penslades ena sidan med silvernitratlösning, det skapar en härdig yta av silverklorid som är ljuskänslig. Pappret mörknar när det utsätts för ljus och när bilden framträder tillräckligt tydligt stoppas processen med en stark saltlösning. Efter hand användes natriumtiosulfat som var bättre på att hålla färgerna stabila. Det är svårt attLäs mer ->

I min strävan att lära mig mer om olika fototekniker genom tiderna hamnade jag bland något som var populärt årtiondena runt 1900 och som kallades Carte de Visite (visitkort på franska), på svenska: visitkortsporträtt. Det var små porträttfotografier som patenterades av fotografen André Adolphe Disdéri (1819–1889) i Paris 1854. Innan dess användes metoder som bara resulterade i en bild, om inte framkallningen misslyckades, det fanns visserligen dyrare metoder där det gick att skapa flera kopior och bilder i större format men nu gick det att göra åtta kopior på en gång. Nackdelem med metoden var att det tog lite tid att framkalla bilderna så kundenLäs mer ->

William Henry Fox Talbot (1800–1877) är en nyckelfigur i fotografins historia: var en av de första uppfinnarna av olika fotografiska processer och etablerade fotografiets grundprincip som en negativ / positiv process. Talbot valdes till Royal Society 1831 för sitt arbete om integralkalkyler och forskade inom optik, kemi, elektricitet och andra ämnen som etymologi och antik historia. 1832 gifte han sig med Constance Mundy och samma år valdes han in som parlamentsledamot för Chippenham. År 1833, när han besökte Comosjön i Italien, gjorde han misslyckade försök att skissa landskapet. Att det var så svårt för honom gjorde att han började drömma om en ny maskin medLäs mer ->

Jeannette Klute (1918 – 2009) var en amerikansk fotograf, hon arbetade med utveckling på Eastman Kodak Company och var pionjär när det gäller de konstnärliga möjligheterna med färgfotografi. Klute banade också väg för kvinnor att arbeta inom fotoindustrin. Jeannette Klute föddes i Rochester, New York 1918. På den tiden fanns det inte så många karriärval för kvinnor, de var i stort sett hänvisade till att arbeta som lärarinnor eller inom vården. Hon tog examen från gymnasiet 1936, sökte därefter till mekanikinstitutet (nu känt som Rochester Institute of Technology) i Rochester där hon läste på avdelningen för fototeknik. Klute var en av tre kvinnor på utbildningenLäs mer ->

OBS! Sidan kommer att uppdateras efter hand! Det är oklart när fotografins historia började, det beror dels lite på vad en menar med det, dels ligger det lite i sakens natur att dokumentation och bildbevis förstörs med tiden. Två grundläggande principer kan i alla fall härledas till antiken: camera obscura-bildprojektion och upptäckten att vissa ämnen synligt förändras genom exponering för ljus. Det finns inga fysiska bevis eller beskrivningar som bevisar att någon försökt fånga bilder med ljuskänsliga material före 1700-talet (möjligen kan den fotografiska process som användes för att skapa den mystiska Turin-svepningen från 1357 räknas dit). Redan från början när fotografin började utvecklas varLäs mer ->

När jag började leta efter kända kvinnliga fotografer för att presentera här på sidan snubblade jag över något som kallas Kodak Girls. Det var kvinnor som avbildades på Kodaks reklambilder från sent 1800-tal och framåt. Oftast var de anonyma kvinnor, ibland kända men det var de sällan, alltid på språng med kameran redo. Jag tyckte att det var ett spännande fenomen och sökte lite vidare. George Eastman på Kodak uppfann en kamera som var lätt att bära med sig, enkel att hantera och billig att köpa. Det innebar i slutändan att Kodak hade ett helt koncept med kameror, filmrullar och ett system där filmen kundeLäs mer ->